تماس باما
مکان: ناحیه سوم، پل سرخ، غرب فروشگاه فاینست،خانه نمبر 47، کابل – افغانستان.

Phone: 020 25 13 432 – 074 877 7070

Email: info@mahakweb.com