Mahak Online Academy

در باره محک

محک یک اکادمی آموزشی است، که بیشتر فعالیت های اش را به صورت انلاین به پیش می‌برد. اکادمی محک بهترین دوره های آموزشی را از اشخاص توانا در بخش های مختلف تحت شرایط و پالیسی این اکادمی جمع اوری نموده و دوباره برای علاقه مندان (شاگردان) عرضه می‌کند. ما در اصل یک رابطه بین شاگرد و استاد هستیم و زمینه را جهت یاد گیری (برای شاگرد) و کسب درامد (برای استاد) فراهم میسازیم.